Baza wiedzy: Endoskopia

Endoskopy jako szczególnie wymagające instrumenty w procesie dekontaminacji

Pracownia Endoskopowa jest miejscem, w którym dostrzega się największy postęp w rozwoju medycyny. Dzieje się tak za sprawą dynamicznego rozwoju technologii, co przekłada się na ultranowoczesne zestawy diagnostyczne i coraz bardziej złożoną budowę skomplikowanych aparatów jakimi są endoskopy elastyczne.

 

 

  
Pobierz pełną wersję katalogu (pdf)

Pobierz
 

Regulacje prawne i normatywne w obszarze endoskopii


Obowiązkiem każdej placówki świadczącej usługi medyczne jest zapewnienie pacjentowi najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Miejscem, w którym pacjent jest narażony na ryzyko zakażenia jest pracownia endoskopowa. Prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia u pacjentów wzrasta wraz z nieprzestrzeganiem zasad prawidłowej dekontaminacji, transportu i przechowywania endoskopów, akcesoriów endoskopowych oraz brakiem kontroli i dokumentacji tych procesów. Istnieje wiele opracowań regulujących zagadnienia związane z prawidłową oraganizacją pracowni endoskopowej. Stworzono także odpowiednie normy i wytyczne, jasno i jednoznacznie wskazujące jak prawidłowo należy postępować z endoskopem w procesie dekontaminacji w celu przygotowania aparatu do ponownego, bezpiecznego użycia.

Dziennik Ustaw z dnia 29 czerwca 2012 r. poz. 739


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Załącznik nr 5
Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych.

· w skład każdej pracowni endoskopowej powinna wchodzić zmywalnia usytuowana między pokojami badań z bezpośrednim do nich dostępem, wyposażona w urządzenia do mycia i dezynfekcji lub sterylizacji endoskopów i narzędzi endoskopowych w sposób technologicznie powtarzalny oraz w wentylację mechaniczną nawiewno- wyciągową. Przy takim podziale na strefę zabiegową i strefę brudną, zastosowanie mogą znaleźć urządzenia przelotowe, które wyeliminują krzyżowanie się dróg transportu czystego i brudnego endoskopu. Dziennik Ustaw z dnia 29 czerwca 2012 r. poz. 739

· dopuszcza się usytuowanie zmywalni w innym miejscu niż między gabinetami, pod warunkiem zapewnienia transportu endoskopów skażonych i zdezynfekowanych w szczelnie zamykanych pojemnikach.

 

Dziennik Ustaw z dnia 26 maja 2015 r. poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Dziennik Ustaw z dnia 19 kwietnia 2013 r. poz. 947
Ustawa z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Normy:
PN-EN ISO 15883:2010-1
Myjnie-dezynfektory - Wymagania ogólne, terminy i definicje oraz badania.

PN-EN ISO 15883:2010-4
Myjnie-dezynfektory - Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych.

PN-EN 16442:2015
Szafy do przechowywania procesowanych endoskopów termolabilnych w kontrolowanych warunkach.

Czy wiesz, że...
Manualne mycie i dezynfekcja sprzętu medycznego z uwagi na zmienną temperaturę i jakość wody oraz stale zmieniające się stężenie roztworu roboczego NIE jest procesem technologicznie powtarzalnym