Baza wiedzy: Opatrunki

Odleżyny - przyczyny i występowanie

Odleżyny to problem występujący i znany od stuleci. Termin odleżyna po raz pierwszy pojawił się w 1420 i pochodził od łacińskiego słowa decumbo, co oznaczało leżeć płasko.W przeszłości dla tego schorzenia stosowano różne określenia: wrzody niedokrwienne ( ischemic ulcers ), owrzodzenia troficzne ( trophic ulcers ). Obecnie akceptowana i powszechnie używana jest nazwa owrzodzenia odleżynowe ( pressure ulcers).

czytaj więcej »

Owrzodzenia podudzi

Terminem owrzodzenia podudzi określa się otwarte rany powstające na kończynach dolnych. Tworzą się one w długim okresie czasu, mogą stać się bolesne i trudne do wyleczenia. Występują głównie u osób po 60 roku zycia, ale zdarzają się także u osób młodszych...

czytaj więcej »

Stopa cukrzycowa

Owrzodzenia stopy na tle cukrzycowym są to otwarte rany stóp, trudne do wyleczenia, występujące u diabetyków. Uszkodzenia naczyń krwionośnych oznaczają upośledzenie krążenia, szczególnie w rejonach oddalonych od serca...

czytaj więcej »

Pielęgnacja ran/odleżyn opatrunkami specjalistycznymi

Pielęgnacja ran/odleżyn opatrunkami specjalistycznymi - Joanna Marczak W ZOZ W Końskich w 2004r w czasie ewaluacji standardu Pielęgnacja ran i odleżyn podjęto działania zmierzające do stworzenia takiego kryterium struktury, procesu i wyniku, które zapewni dobór specjalistycznych metod w leczeniu i pielęgnacji ran/odleżyn.

czytaj więcej »

Inforanek_01_2008

Inforanek Bezpłatny magazyn wydawany przez firmę Convatec Polska Sp. z o.o. Ukazuje się co 3 miesiące od marca 2008 r. Celem kwartalnika jest zapoznanie możliwie najszerszego grona zainteresowanych z nowoczesnymi, profesjonalnymi technikami leczenia ran, w tym zwłaszcza ran przewlekłych. Pismo przeznaczone jest dla środowiska medycznego, przede wszystkim jednak dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Zadaniem wydawnictwa jest również dotarcie do tych wszystkich, którzy zainteresowani są problematyką nowoczesnego leczenia ran i podnoszeniem swojej wiedzy w tej dziedzinie. Pismo zostało objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

czytaj więcej »