Dekontaminacja pomieszczeń w Technologii STERIS® VHP®


Opatentowana w latach 80-tych XX wieku technologia VHP® (Vaporized Hydrogen Peroxide) polega na generowaniu suchej pary nadtlenku wodoru oraz dostosowaniu prędkości jej dozowania do warunków panujących w otoczeniu. Monitorowany i kontrolowany przebieg procesu zapobiega ewentualnej kondensacji nadtlenku wodoru* co sprawia, że po dziś dzień jest to najbardziej skuteczna i bezpieczna technologia biodekontaminacji na rynku.

*Kondensat nadtlenku wodoru ma agresywne działanie i może prowadzić do korozji powierzchni, z którymi ma bezpośredni kontakt, oraz wykazuje obniżone właściwości biobójcze w stosunku do postaci gazowej.

W 1990 roku amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA – Environmental Protection Agency) zarejestrowała nadtlenek wodoru w postaci gazu jako czynnik sterylizujący.
Potwierdzono, że niszczy on wszelkie formy życia drobnoustrojów, w tym wszystkie formy bakterii wegetatywnych, spor bakteryjnych, grzybów, spor grzybów, i wirusów. Jest to również jedyna dostępna metoda, która posiada potwierdzoną badaniami zdolność do inaktywacji prionów.

Technologia VHP a FUMIGACJA/ZAMGŁAWIANIE

Procesy dekontaminacji pomieszczeń nazywane potocznie zamgławianiem czy też fumigacją to procesy, w trakcie których ciekła postać nadtlenku wodoru jest rozpylana po pomieszczeniu w postaci aerozolu.
Nadtlenek wodoru w postaci aerozolu nie wykazuje tak silnych właściwości biobójczych jak jego gazowa postać. Cząsteczka aerozolu jest 20-30 tysięcy razy większa od cząsteczki gazu, przez co ma znacznie ograniczoną zdolność do penetracji miejsc trudnodostępnych.

Tylko procesy biodekontaminacji z zastosowaniem technologii VHP, wykorzystując suche pary nadtlenku wodoru, ale też monitorując w czasie bieżącym warunki otoczenia (m. in. wilgotność względną, temperaturę, czas ekspozycji, stężenie par nadtlenku wodoru) i dostosowując do tych warunków prędkość iniekcji nadtlenku wodoru pozwalają na:

 • potwierdzoną skuteczność wobec wszystkich form drobnoustrojów, w tym redukcję spor bakteryjnych na poziomie 12log (co odpowiada poziomowi sterylizacji tj. SAL = 10-6), oraz inaktywację prionów;
 • osiągnięcie jednakowych warunków biodekontaminacji w całym pomieszczeniu, w tym również w miejscach trudnodostępnych;
 • dekontaminację systemów wentylacyjnych, w tym również zainstalowanych filtrów HEPA.

Technologia STERIS® VHP® wykazuje udokumentowane, bardzo szerokie spektrum biobójcze wobec form przetrwalnikowych (sporów bakterii), bakterii, prątków, pasożytów, grzybów i wirusów. Posiada również potwierdzoną skuteczność w inaktywacji prionów:


Firma STERIS w trosce o bezpieczeństwo, waliduje w swoich systemach programy biodekontaminacji, tak aby ich skuteczność była potwierdzona i powtarzalna. Umożliwia również niezależną od urządzenia kontrolę skuteczności procesu dedykowanymi wskaźnikami chemicznymi i biologicznymi oraz pełną rejestrację i dokumentację przebiegu procesu w postaci elektronicznego zapisu na nośnik USB.

To wszystko sprawia, że proces biodekontaminacji pomieszczeń z wykorzystaniem technologii VHP jest monitorowany i kontrolowany w taki sam sposób jak procesy dekontaminacji instrumentarium medycznego. Jest to jedyna metoda biodekontaminacji na rynku, która jest zwalidowana, umożliwia kontrolę parametryczną, chemiczną i biologiczną procesu.

Monitorowane stężenie nadtlenku wodoru w dekontaminowanym pomieszczeniu gwarantuje, że po skończonym procesie nie ma niebezpiecznej dla zdrowia pozostałości czynnika biodekontaminującego i pomieszczenie jest gotowe do użytku.

Nadtlenek wodoru wykorzystywany w Systemach biodekontaminacji STERIS VHP, z którego generowana jest postać gazowa, jest przebadanym klinicznie 35% roztworem H2O2 (VAPROX*).
W odróżnieniu od nadtlenku wodoru o takim samym stężeniu do zastosowań gospodarczych i przemysłowych, formuła czynnika VAPROX sprawia, że jest on bezpieczny dla dekontaminowanych powierzchni nie powodując ich korozji, ale też nie pozostawiając na nich plam i osadów. W połączeniu z technologią uniemożliwiająca kondensację zapewnia to najszerszą kompatybilność materiałową i możliwość dekontaminacji delikatnego wyposażenia, w tym sprzętu elektronicznego.

*Systemy biodekontaminacji STERIS VHP są walidowane tylko z oryginalnym czynnikiem do biodekontaminacji VAPROX.


 Urządzenie VHP VICTORY firmy STERIS, pozwala na dekontaminację pomieszczeń o kubaturze od 28m3 do 566m3. Opcjonalnie istnieje możliwość połączenie w jeden System do 10 takich urządzeń, co pozwala na jednoczesną dekontaminację nawet do 5000m3.

Wykorzystywane oprogramowanie SmartPhase umożliwia automatyczne uruchomienie procesu, komunikację i zdalne sterowanie z poziomu komputera, czy też innego urządzenia posiadającego system Android (np. tablet lub smartphone).

Proces można uruchomić zdalnie, lub poprzez wybór programu z panelu urządzenia.

Elementem systemu VHP VICTORY jest również aerator AR1200, który znacznie przyspiesza rozkład nadtlenku wodoru do bezpiecznej pozostałości jaką jest woda i tlen. Przez zastosowanie wydajnego aeratora kompletna biodekontaminacja pomieszczenia może trwać zaledwie 3-4 godziny*. Po tym czasie pomieszczenie jest gotowe do użytkowania.

Biodekontaminacja z zastosowaniem Technologii STERIS® VHP® gwarantuje:

 • zdolność do penetracji czynnika sterylizującego w miejscach trudnodostępnych
 • wysoką skuteczność biobójczą, w tym redukcję spor (SLR) na poziomie 6 do 12 log
 • szerokie spektrum działania
 • pełną walidację procesu
 • szeroką kompatybilność materiałową
 • pełną dekontaminację systemów wentylacyjnych, w tym filtrów HEPA
 • ZIELONY proces – brak pozostałości, czynnik rozpada się na cząsteczki pary wodnej i tlenu

STERIS® VHP® pozwala sprostać największym wyzwaniom w biodekontaminacji, takim jak:

 • redukcja kosztów pracy
 • minimalny czas przestoju
 • walidacja procesu
 • wiele różnych konfiguracji i wymagań dotyczących pomieszczeń i wyposażenia
 • surowe standardy w branży

Zalety użycia biodekontaminacji VHP®:

 • profilaktyczne zarządzanie poziomem redukcji obciążenia biologicznego
 • ochrona wyposażenia, produktów i pomieszczeń
 • zachowanie i ochrona integralności procesów badawczych i produkcyjnych
 • minimalizacja ryzyka ponownej kontaminacji
 • zwalnianie do użytku wyposażenia obiektów lub samych obiektów

Biodekontaminacja w Technologii STERIS® VHP® obejmuje swoim zasięgiem szeroki zakres zastosowań i aplikacji:

Obiekty specjalistyczne:

 • laboratoria
 • laboratoria przemysłu obronnego
 • laboratoria kosmetyczne
 • zwierzętarnie
 • biofarmy
 • clean roomy
 • obszary produkcyjne
 • korytarze i obszary tranzytowe
 • produkcja filtrów HEPA
 • szpitale i inne podmioty lecznicze

Małe komory i izolatory:

 • izolatory linii napełniających
 • izolatory do testów sterylności
 • śluzy i przejścia
 • autoklawy i myjnie
 • dygestoria

Przemysł spożywczy:

 • produkcja opakowań spożywczych
 • linie pakujące towary spożywcze

i wiele innych...


Mobilne rozwiązanie VHP® VICTORY:

 • z uwagi na swoją wydajność, może być wykorzystane do dekontaminacji różnych pomieszczeń, od tych najmniejszych (28m3) do znacznie większych (566 m3)
 • wysoka kompatybilność materiałowa pozwala na jednoczesną dekontaminację wyposażenia w pomieszczeniu, w tym również urządzeń elektronicznych
 • lekka wytrzymała konstrukcja, niewielka waga i gabaryty sprawiają, że to rozwiązanie jest niezwykle ergonomiczne i wygodne do przemieszczania
 • oprogramowanie SmartPhase™ umożliwia automatyczne uruchomienie procesu, komunikację i zdalne sterowanie z poziomu komputera, skrócenie czasu cyklu przez dostosowanie przebiegu procesu do panujących warunków otoczenia
 • redukcja spor na poziomie od 6 Log (99.9999%) do 12 log (99,9999999999%)
 • pojedyncze urządzenie VHP® VICTORY jest w stanie poddać dekontaminacji pomieszczenie o kubaturze 566m3
 • istnieje możliwość połączenia w sieci aż do 10 urządzeń, co umożliwia jednoczesną dekontaminację pomieszczenia/pomieszczeń o łącznej kubaturze do 5000m3