Neodisher Septo PreClean - DR. WEIGERT

Opis Neodisher Septo PreClean

Neodisher Septo PreClean jest płynnym środkiem myjącym zdziałaniem dezynfekcyjnym i bardzo dobrą ochroną materiałową. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Nie powoduje utwardzania białek. Zalecany jest więc do wstępnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, włącznie z endoskopami elastycznymi i instrumentami dentystycznymi, a także do mokrego transportu i przechowywania narzędzi przez dłuższy okres czasu np. przez noc czy weekend.

Zastosowanie Neodisher Septo PreClean

Do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych oraz termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także do mokrego transportu narzędzi chirurgicznych i dentystycznych.

Sposób użycia Neodisher Septo PreClean

Neodisher Septo PreClean używany jest do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji, a także do mokrego transportu metodą zanurzeniową lub ultradźwiękową przed maszynową dekontaminacją:

  • działanie bakteriobójcze i grzybobójcze: 0,5%, 5 min., 20°C
  • działanie na wirusy osłonkowe (włącznie z HIV, HBV, HCV)': 1,5%, 10 min., 20°C lub 1,0%, 30 min., 20°C \według zaleceń Instytutu Roberta Kocha, wydanie 01.2004

Narzędzia mogą pozostawać w roztworze neodisher Septo PreClean przez okres do 72 godz.
Do przygotowania roztworów neodisher Septo PreClean zaleca się użycia miękkiej wody o twardości poniżej 10°d. Twardość wody nie powinna przekraczać 20°d. Roztwór roboczy neodisher Septo PreClean może być używany przez okres do 7 dni w zależności od stopnia jego zabrudzenia. Zalecamy jednak wymianę raz dziennie w przypadku wysokiego zabrudzenia roztworu. Roztwory neodisher Septo PreClean muszą być całkowicie spłukane (zalecana woda zdemoralizowana).
Niewielkie pozostałości produktu nie wpływają negatywnie na pracę myjni-dezynfektorów.
Nie należy stosować żadnych produktówldezynfekcyjnych zawierających aldehydy przed i po użyciu neodisher Septo PreClean. Nie mieszać z innymi produktami.

Cennik Neodisher Septo PreClean

SymbolRozmiarSzt.Cena netto
(szt.)
Cena brutto
(z vat)(szt.)
Wybierz
produkt
4503441l1-3--
4 i więcej--
5611355l1-3--
4 i więcej--
Zapytaj o cenęZapytanie ofertowe
Neodisher Septo PreClean

* pola wymagane do wysłania zapytania